شهریور ۲۶, ۱۳۹۸
You can also be happy with the simplest things

با ساده ترین چیزها هم میشه خوشحال شد