مهر ۱۲, ۱۳۹۸
I'm Just Keeping Things In Pain

عقل حکم می کنه تنها چیزایی رو توش بریزم که به دردم میخورن!