مهر ۷, ۱۳۹۸
We Look Like The Closest People We Communicate With

ما شبیه نزدیکترین افرادی می‌شویم که باهاشون در ارتباط هستیم