مهر ۱۲, ۱۳۹۸
I'm Just Keeping Things In Pain

عقل حکم می کنه تنها چیزایی رو توش بریزم که به دردم میخورن!

شهریور ۱۹, ۱۳۹۸
Trying To Survive In The 100 Series

تلاش برای بقا