مهر ۱۸, ۱۳۹۸
October 9, World Post Day

۹ اکتبر (۱۷ مهر) روز جهانی پست

مهر ۱۶, ۱۳۹۸
October 8th International Children's Day

۸ اکتبر (۱۶ مهر) روز‌ جهانی کودک

مهر ۹, ۱۳۹۸
October 1, World Elderly Day

یک اکتبر (نهم مهر ماه) روز‌‌جهانی سالمندان