مرداد ۲۹, ۱۳۹۸
Be Content With Yourself And Believe In Beauty

از خودت راضی باش و باور داشته باشی که زیبایی